МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG65AMNP001-1.005 “Подобряване системата за предоставяне на убежище в Р България”

19 юли 2017

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG65AMNP001-1.005 “Подобряване системата за предоставяне на убежище в Р България”

Заглавна страница - 19.07.2017 г.

Насоки - 19.07.2017 г.

Документация за кандидатстване - 19.07.2017 г.

Решение за финансиране на проектни предложения - 12.09.2017 г. 


Информация за одобрени проекти - 11.10.2017 г.

 11 октомври 2017 | 14:29