МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез провеждане на процедура на подбор на проекти: BG65AMNP001-1.006 “Поддържане и повишаване на първоначално изграден административен капацитет;

27 юли 2017

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез провеждане на процедура на подбор на проекти: BG65AMNP001-1.006 “Поддържане и повишаване на първоначално изграден административен капацитет; Правни консултации и превод за търсещи  закрила ГТС; Социална и психологическа помощ във фазата на първоначалната адаптация“

Заглавна страница - 27.07.2017 г.

Обява - 27.07.2017 г.

Насоки - 27.07.2017 г.

Документация за кандидатстване - 27.07.2017 г.

Разяснения по процедура - 11.08.2017 г.

Насоки, версия 2  - 28.08.2017 г.

Разяснения по процедура - 29.08.2017 г.

Списък с отхвърлени проектни предложения - 20.09.2017 г.

Решение за финансиране на проектни предложения - 10.10.2017 г.

Информация за одобрени проекти - 18.10.2017 г.


 

 18 октомври 2017 | 11:04