МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Проект на пълна документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020 г. BG65ISNP001-6.006 “Развиване на способностите за събиране и обработка на данни и информационна защита на стр...

22 юни 2017

Проект на пълна документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020 г. BG65ISNP001-6.006 “Развиване на способностите за събиране и обработка на данни и информационна защита на стратегическите обекти, част от критичната инфраструктура, превенция и противодействие на деструктивни въздействия върху комуникационните и информационни системи, обработващи класифицирана информация, доизграждане на системите за ранно предупреждение и оповестяване на населението“


Проект на пълна документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020 г. BG65ISNP001-6.006 “Развиване на способностите за събиране и обработка на данни и информационна защита на стратегическите обекти, част от критичната инфраструктура, превенция и противодействие на деструктивни въздействия върху комуникационните и информационни системи, обработващи класифицирана информация, доизграждане на системите за ранно предупреждение и оповестяване на населението“.
          Днес, 22.06.2017 г., Отговорният орган по фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020 г. публикува проект на пълна документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020 г. BG65ISNP001-6.006 “Развиване на способностите за събиране и обработка на данни и информационна защита на стратегическите обекти, част от критичната инфраструктура, превенция и противодействие на деструктивни въздействия върху комуникационните и информационни системи, обработващи класифицирана информация, доизграждане на системите за ранно предупреждение и оповестяване на населението“.
          С цел постигане на диалог и сътрудничество, Отговорният орган очаква Вашите предложения и становища по проекта на документация в срок до 17.30 ч. на 03.07.2017 г. (включително) на електронна поща:  [email protected] След изтичане на посочения по-горе срок, предложения и становища няма да бъдат приемани!
          Следва да имате предвид, че на този етап на посочената електронна поща следва да изпращате единствено предложения и становища по проекта на документация. Въпроси, свързани с разяснение на текстовете от документацията могат да бъдат отправяни след публикуването на обявата за откриване на процедурата.

 24 юни 2017 | 22:36