МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Проект на пълна документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020 г. BG65ISNP001-5.009 „Изготвяне на ежегодна независима оценка на заплахите от организирана престъпност; Изгражд...

24 мар 2017

Проект на пълна документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020 г. BG65ISNP001-5.009 „Изготвяне на ежегодна независима оценка на заплахите от организирана престъпност; Изграждане на независима система за мониторинг на резултатите от прилагане на антикорупционни мерки на национално ниво”

           Проект на пълна документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020 г. BG65ISNP001-5.009 „Изготвяне на ежегодна независима оценка на заплахите от организирана престъпност; Изграждане на независима система за мониторинг на резултатите от прилагане на антикорупционни мерки на национално ниво”.
          Днес, 24.03.2017 г., Отговорният орган по фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020 г. публикува проект на пълна документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020 г. BG65ISNP001-5.009 „Изготвяне на ежегодна независима оценка на заплахите от организирана престъпност; Изграждане на независима система за мониторинг на резултатите от прилагане на антикорупционни мерки на национално ниво”.
          С цел постигане на диалог и сътрудничество, Отговорният орган очаква Вашите предложения и становища по проекта на документация в срок до 17.30 ч. на 31.03.2017 г. (включително) на електронна поща:  [email protected]
След изтичане на посочения по-горе срок, предложения и становища няма да бъдат приемани!
          Следва да имате предвид, че на този етап на посочената електронна поща следва да изпращате единствено предложения и становища по проекта на документация. Въпроси, свързани с разяснение на текстовете от документацията могат да бъдат отправяни след публикуването на обявата за откриване на процедурата. 

 17 август 2017 | 12:07