МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Проект на пълна документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020 г. BG65ISNP001-5.012 „Действия, насочени към противодействие на корупцията и престъпността...”

18 юли 2017

Проект на пълна документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020 г. BG65ISNP001-5.012 „Действия, насочени към противодействие на корупцията и престъпността, подкрепа на жертвите на престъпления.”

           Днес, 18.07.2017 г., Отговорният орган по фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020 г. публикува проект на пълна документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020 г. BG65ISNP001-5.012 „Действия, насочени към противодействие на корупцията и престъпността, подкрепа на жертвите на престъпления.”.
          С цел постигане на диалог и сътрудничество, Отговорният орган очаква Вашите предложения и становища по проекта на документация в срок до 17.30 ч. на 25.07.2017 г. (включително) на електронна поща:  [email protected]
След изтичане на посочения по-горе срок, предложения и становища няма да бъдат приемани!
          Следва да имате предвид, че на този етап на посочената електронна поща следва да изпращате единствено предложения и становища по проекта на документация. Въпроси, свързани с разяснение на текстовете от документацията могат да бъдат отправяни след публикуването на обявата за откриване на процедурата.

 18 юли 2017 | 19:20