МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Проект на пълна документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020 г. BG65ISNP001-1.003 „Провеждане на информационна кампания..."

11 дек 2019


Проект на пълна документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020 г. BG65ISNP001-1.003 „Провеждане на информационна кампания на територията на Република България, с цел намаляване на процента на отказани визи за САЩ на български граждани, вид В1(business visa) и вид В2 (tourism, pleasure or visiting)”
           Днес, 11.12.2019 г., Отговорният орган по фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020 г. публикува проект на пълна документация по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020 г. BG65ISNP001-1.003 „Провеждане на информационна кампания на територията на Република България, с цел намаляване на процента на отказани визи за САЩ на български граждани, вид В1(business visa) и вид В2 (tourism, pleasure or visiting)”
           С цел постигане на диалог и сътрудничество, Отговорният орган очаква Вашите предложения и становища по проекта на документация в срок до 23.59 ч. на 18.12.2019 г. (включително) на електронна поща:  [email protected] или в ИСУН 2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg
След изтичане на посочения по-горе срок, предложения и становища няма да бъдат приемани!
           Следва да имате предвид, че на този етап на посочените адреси следва да изпращате единствено предложения и становища по проекта на документация. Въпроси, свързани с разяснение на текстовете от документацията могат да бъдат отправяни след публикуването на обявата за откриване на процедурата.

 11 декември 2019 | 17:54