МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Покана за набиране на външни експерти за оценка на подадени проектни предложения по открити покани за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014-2020 г.

14 юни 2016


Покана - 14.06.2016 г.

 04 юли 2017 | 14:38