МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

ЦИД - Публична обява за избор на изпълнител по процедура с предмет „Провеждане на криминологични проучвания (дълбочинни интервюта) и анализ на организирани престъпни дейности за целите на Доклад 2"

21 фев 2019


            Центърът за изследване на демокрацията набира оферти по процедура с предмет:
            Публична обява за избор на изпълнител с предмет „Провеждане на криминологични проучвания (дълбочинни интервюта) и анализ на организирани престъпни дейности за целите на Доклад 2"

За подаване на оферти и повече информация: https://eumis2020.government.bg/

Обява

Информация за обявата 

 21 февруари 2019 | 17:00