МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

ЦИД - Публична обява за избор на изпълнител по процедура с предмет „Национални представителни социологически изследвания сред населението и бизнеса за целите на изготвяне на Втората годишна оценка на заплахите от организирана престъпност“

10 дек 2018

             Центърът за изследване на демокрацията набира оферти по процедура с предмет:

             Публична обява за избор на изпълнител с предмет „Национални представителни социологически изследвания сред населението и бизнеса за целите на изготвяне на Втората годишна оценка на заплахите от организирана престъпност“ с две обособени позиции:
             Обособена позиция 1: Национално представително изследване на населението (на възраст над 15 г.) на основата на интервюта лице в лице.
             Обособена позиция 2: Национално представително изследване на бизнес сектора на основата на телефонно проучване. 

За подаване на оферти и повече информация: https://eumis2020.government.bg/

Публична обява

Информация за обявата

 10 декември 2018 | 15:38