МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

ЦИД - Публична обява за избор на изпълнител по процедура с предмет „Провеждане на криминологични проучвания (дълбочинни интервюта)“

07 яну 2019

           Центърът за изследване на демокрацията набира оферти по Публична обява за избор на изпълнител по процедура с предмет „Провеждане на криминологични проучвания (дълбочинни интервюта)“

            За подаване на оферти и повече информация: https://eumis2020.government.bg/

Обява

Информация за обявата

 07 януари 2019 | 14:08