МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

НИК – Процедура за ВОП чрез открита процедура с предмет: "Закупуване на консумативи за ДНК профилиране на ДНК проби от лица-обекти на полицейска регистрация”

14 яну 2019                  Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: "Закупуване на консумативи за ДНК профилиране на ДНК проби от лица-обекти на полицейска регистрация”

 14 януари 2019 | 17:24