МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Нова правна уредба за обществени поръчки , в сила от 15.04.2016 г.

09 юни 2017

Презентация

 23 октомври 2017 | 11:53