МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Национални програми

      Индикативна годишна работна програма по фонд „Вътрешна сигурност“

Индикативна годишна работна програма за 2021 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Националната програма на Република България по Фонд "Вътрешна сигурност" 2014-2020 г. - 02.02.2021 г.

Индикативна годишна работна програма за 2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Националната програма на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020 - (изменена на 27.11.2020 г.) - 27.11.2020 г.

Индикативна годишна работна програма за 2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Националната програма на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020 - (изменена на 10.07.2020 г.) - 16.07.2020 г.

Индикативна годишна работна програма за 2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Националната програма на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ - 2014-2020- (изменена на 13.05.2020 г.) - 13.05.2020 г.

Индикативна годишна работна програма за 2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Националната програма на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ - 2014-2020 - 03.12.2019 г.

Индикативна годишна работна програма за 2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Националната програма на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ - (изменена на 08.11.2019 г.) - 11.11.2019 г.

Индикативна годишна работна програма за 2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Националната програма на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ - (изменена на 16.04.2019 г.) - 16.04.2019 г.

Индикативна годишна работна програма за 2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Националната програма на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ - (изменена на 12.02.2019 г.) - 13.02.2019 г.

Индикативна годишна работна програма за 2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Националната програма на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“  - 29.11.2018 г.

Индикативна годишна работна програма за 2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Националната програма на Република България по фонд „Вътрешна сигурност“ (изменена на 27.11.2018 г.) - 29.11.2018 г.

 Индикативна годишна работна програма за 2018 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Националната програма на Република България по Фонд "Вътрешна сигурност" - (изменена на 05.09.2018 г.) - 10.09.2018 г.

Индикативна годишна работна програма за 2018 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Националната програма на Република България по Фонд "Вътрешна сигурност" - 06.12.2017 г.

Индикативна годишна работна програма за 2017 година за предоставяне на бeзвъзмездна финансова помощ по Националната програма на Република България по Фонд "Вътрешна сигурност" - 26.07.2017 г.

Индикативна годишна работна програма за 2017 година за предоставяне на бeзвъзмездна финансова помощ по Националната програма на Република България по Фонд "Вътрешна сигурност" - 31.01.2017 г.

Индикативна годишна работна програма за 2017 година за предоставяне на бeзвъзмездна финансова помощ по Националната програма на Република България по Фонд "Вътрешна сигурност" - 29.11.2016 г.

Индикативна годишна работна програма за 2016 година за предоставяне на бeзвъзмездна финансова помощ по Националната програма на Република България по Фонд "Вътрешна сигурност" - (изменена на 26.08.2016 г.) - 29.08.2016 г

 Индикативна годишна работна програма за 2016 година за предоставяне на бeзвъзмездна финансова помощ по Националната програма на Република България по Фонд "Вътрешна сигурност" - 25.03.2016 г.

Индикативна годишна работна програма за 2016 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Националната програма на Република България по Фонд "Вътрешна сигурност" - 16.11.2015 г.

Индикативна годишна работна програма за 2016 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Националната програма на Република България по Фонд "Вътрешна сигурност" - 26.08.2015 г.

Изменение на Индикативна годишна работна програма за 2015 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Националната програма на Република България по Фонд "Вътрешна сигурност" - 18.09.2015 г.

Индикативна годишна работна програма за 2015 година за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Националната програма на Република България по Фонд "Вътрешна сигурност" - 26.08.2015 г.


Национална програма на Р България по фонд „Вътрешна сигурност“

Решение за изпълнение на Комисията С(2020) 6303 от 18.09.2020 г. за изменение на Решение С(2015) 5135 на Комисия за одобряване на националната програма на България за подпомагане от ФВС 2014-2020 г. - 18.09.2020 г.

Решение за изпълнение на Комисията C(2019) 8662 final от 25.11.2019 година за изменение на Решение C(2015) 5135 на Комисията за одобряване на националната програма на Бъл.гария за подпомагане от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода от 2014 до 2020 г. - 18.12.2019

Национална програма по фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014-2020 г. от 12.12.2018 г. - 21.12.2018 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА C(2017) 7376 final от 9.11.2017 година за изменение на Решение C(2015) 5135 на Комисията за одобряване на НП на България за подпомагане от ФВС, 2014-2020 г. - 21.11.2017 г.

Изменена Национална програма по фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014-2020 г. - 30.08.2016 г.

Решение на С(2015)5135 final от 29.07.2015 г.на Европейската комисия за одобряване на национална програма на България за подпомагане на фонд "Вътрешна сигурност" за периода 2014 до 2020 г.
Национална програма по фонд "Вътрешна сигурност" за периода 2014 до 2020 г., одобрена от Европейската комисия

Проект на Национална Програма по Фонд "Вътрешна сигурност", изпратен за съгласуване на ЕК на 30.06.2015 г.

Проект на Национална Програма по Фонд "Вътрешна сигурност", изпратен за съгласуване на ЕК на 26.05.2015 г.