МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Информационен ден - 10.09.2019 г.

30 авг 2019

Информационен ден за потенциални бенефициенти по фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020


На 10 септември 2019 г. дирекция „Международни проекти“-МВР ще проведе информационен ден за потенциални бенефициенти по фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020 година.
Ще бъде представена информация за процедура на подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование: BG65ISNP001-5.015 „Развиване на ИТ решения за повишаване обмена на информация с други държави-членки. Обучителни курсове за събиране и анализ на данни. Подпомагане на правоприлагащите органи“, съфинансирана по фонд „Вътрешна сигурност“ 2014-2020 г.
Информационният ден ще започне в 10.00 часа в зала „Роял“ в център „Проджект лаб“, на адрес – гр. София, бул. „Мария Луиза“ № 58, ет. 3. Регистрацията на участниците ще започне от 09.30 часа.
Очакваме Ви! 

програма

На 10.09.2019г., Отговорният орган по фонд „Вътрешна сигурност“ проведе информационен ден за бенефициенти, във връзка  открита процедура „Развиване на ИТ решения за повишаване обмен на информация с други държави членки. Обучителни курсове за събиране и анализ на данни. Подпомагане на правоприлагащи органи“.
Участие взеха представители на компетентните институции, работещи в областта на сигурността, опазване на обществения ред и борбата с трафика на хора.
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 20.09.2019 г.

Презентация 1
Презентация 2Изображения

 13 септември 2019 | 14:07