МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Процедура на директно предоставяне на БФП по проект BG65ISNP001-6.008 „Изграждане на Център за мониторинг и реакция на инциденти със значително увреждащо въздействие върху комуникационните и информационните системи на стратегическите обекти ...

27 ное 2020


Процедура на директно предоставяне на БФП по проект BG65ISNP001-6.008 „Изграждане на Център за мониторинг и реакция на инциденти със значително увреждащо въздействие върху комуникационните и информационните системи на стратегическите обекти и на дейности, които са от значение за националната сигурност“

Заглавна страница - 27.11.2020 г.

Насоки - 27.11.2020 г.

Документация за кандидатстване
 - 27.11.2020 г.

Таблица за съответствие
 - 27.11.2020 г.

Информационен ден - 11.12.2020 г.

Решение - 23.02.2021 г.

Информация за одобрен проект - 31.05.2021


 31 май 2021 | 10:58