МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Процедура на директно предоставяне на БФП по проект BG65ISNP001-3.009 „Ремонт на помещения, необходими за осигуряване на подходящи условия за осъществяване на граничен контрол на външните граници“

03 фев 2021

Процедура на директно предоставяне на БФП по проект
BG65ISNP001-3.009 „Ремонт на помещения, необходими  за осигуряване на подходящи условия за осъществяване на граничен контрол на външните граници“

Заглавна страница - 03.02.2021 г.

Насоки - 03.02.2021 г.

Документация за кандидатстване - 03.02.2021 г.

Таблица за съответствие - 03.02.2021 г.

Информационен ден - 09.02.2021 г.

Решение - 05.03.2021 г.

Информация за одобрен проект - 19.03.2021 г.

 19 март 2021 | 11:43