МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Процедура на директно предоставяне на БФП по проект BG65ISNP001-3.008 "Следгаранционна поддръжка на гранично-полицейски кораби"

30 дек 2020

Процедура на директно предоставяне на БФП по проект
BG65ISNP001-3.008 "Следгаранционна поддръжка на гранично-полицейски кораби"

Заглавна страница - 30.12.2020 г.

Насоки - 30.12.2020 г.

Документация за кандидатстване - 30.12.2020 г.

Информационен ден - 21.01.2021 г.

Решение - 05.03.2021 г.

Информация за одобрен проект - 30.03.2021 г.

 30 март 2021 | 13:21