МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Процедура на директно предоставяне на БФП по проект BG65ISNP001-2.015 „Повишаване на капацитета на ГДГП с оглед осигуряване на допълнителна подкрепа за целите на граничния контрол по външните граници, включително ...

22 юли 2020


Процедура на директно предоставяне на БФП по проект BG65ISNP001-2.015 „Повишаване на капацитета на ГДГП с оглед осигуряване на допълнителна подкрепа за целите на граничния контрол по външните граници, включително временните външни граници с потенциално или очаквано висок миграционен натиск“

Заглавна страница - 22.07.2020 г.

Насоки - 22.07.2020 г.

Документация за кандидатстване - 22.07.2020 г.

Решение - 25.09.2020 г.

Информация за одобрен проект - 08.10.2020 г.

 08 октомври 2020 | 17:23