МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Процедура на директно предоставяне на БФП по проект BG65ISNP001-2.013 Развитие и внедряване на ЕТИАС и подкрепа за ефективно надграждане на НШИС

27 ное 2020


Процедура на директно предоставяне на БФП по проект

BG65ISNP001-2.013 “Развитие и внедряване на ЕТИАС и подкрепа за ефективно надграждане на НШИС”Заглавна страница - 27.11.2020 г.

Насоки - 27.11.2020 г.

Документация за кандидатстване - 27.11.2020 г.

Таблица за съответствие
 - 27.11.2020 г.

Информационен ден - 14.12.2020 г.

Презентация - 14.12.2020 г.

Решение - 16.03.2021


 17 март 2021 | 14:41