МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG65ISNP001-3.007 "Следгаранционна поддръжка на НШИС"

28 авг 2020


Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект  BG65ISNP001-3.007 "Следгаранционна поддръжка на НШИС"

Заглавна страница - 28.08.2020 г.

Насоки за кандадатстване - 28.08.2020 г.


Документи за кандадатстване - 28.08.2020 г.

 30 септември 2020 | 14:41