МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Процедура за предоставяне на БФП чрез провеждане на процедура за подбор на проекти BG65ISNP001-5.016 "Развиване на необходимите ИТ решения за повишаване на обмена на информация с други държави-членнки, както и...

28 авг 2020

Процедура за предоставяне на БФП чрез провеждане на процедура за подбор на проекти BG65ISNP001-5.016 "Развиване на необходимите ИТ решения за повишаване на обмена на информация с други държави-членнки, както и оперативна съвместимост с ИТ системи и бази данни на ЕС и други държави-членки.

Заглавна страница - 28.08.2020 г.

Насоки за кандидатстване - 28.08.2020 г.

Обява - 28.08.2020 г

документация за кандадатстване - 28.08.2020 г.

Насоки за кандидатстване - версия 2 - 29.09.2020 г.

Поканаи програма за информационен ден - 14.09.2020 г. - 10:00 часа

Списък - 03.11.2020

Решение за класиране - 20.11.2020

Информация за одобрени проекти - 24.11.2020
Прикачени документи ПРЕЗЕНТАЦИЯ_ФВС-5.016   (ppt - 1,50MB) - 17 сеп 2020 10:08
Изображения

 24 ноември 2020 | 16:07