МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Процедура за предоставяне на БФП чрез провеждане на процедура а подбор на поректи BG65ISNP001-2.012 „Обновяване на оборудване за техническо изследване на документи и закупуване на оборудване с оглед измененията в Регламента ЕВРОДАК”

12 юни 2020


Заглавна страница - 12.06.2020 г.

Насоки - 12.06.2020 г.

Обява - 12.06.2020 г.

Документация за кандидатстване - 12.06.2020 г.

Информация за получени предложения и становища - 12.06.2020 г.

Насоки - 2 - 17.06.2020 г.

Списък с отхвърлени предложения - 26.08.2020 г.

Решение - 07.10.2020 г.

 07 октомври 2020 | 17:45