МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Покана за подбор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност , международни организации и институции за участие в състава на тематичните работни групи за разработване на програмите в област „Вътрешни работи“, 2021-2027 г.

16 авг 2019


Покана за подбор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност , международни организации и институции за участие в състава на тематичните работни групи за разработване на програмите в област „Вътрешни работи“, финансирани от фондовете за програмния период 2021-2027 г.

Покана

 21 април 2021 | 17:04