МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Заем от Световната банка

1. Проект “Улесняване на транспорта и търговията в Югоизточна Европа” – II фаза