МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

„European joint action on illegal drug trafficking” (Съвместни европейски действия срещу трафика на наркотици)

Водещ партньор-Национална полиция на Унгария, а партньор от българска страна Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”. Предвидено е участие в проекта да вземат компетентните служби от общо 14 държави-членки на ЕС и 3 държави които не членуват в съюза - Република Турция, Република Сърбия и Република Албания.
Общата цел на проекта е да бъде подобрено сътрудничеството между службите за криминално разследване на държавите-членки, държави които кандидатстват за членство в ЕС и трети страни, да бъде улеснено взаймното разбиране на различните системи и да бъде повишено доверието между службите за по-ефективна съвместна работа срещу незаконният трафик на наркотици засягащ Европа.
Предвижда се постигането на целта да бъде постигнато, чрез създаване на съвместни разследващи екипи, обмен на информация, чрез офицерите за връзка и ЕВРОПОЛ, оптимизиране на използването на наличните бази данни на ЕВРОПОЛ, провеждане на специализирани операции, провеждане на обучения и създаване на механизъм за консултации за обмяна на доби практики в областта.
Общият индикативен бюджет на разработеното и подадено проектно предложение е на стойност 473 827 евро. Продължителността на изпълнение на проекта е 33 месеца.