МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

The introduction of the requirements for establishing Joint Investigation Teams (JIT) to fight trafficking in human beings („Представяне на изискванията за създаване на екипи за разследване за борба с трафика на хора в страните от Югоизточна Европа”)

The introduction of the requirements for establishing Joint Investigation Teams (JIT) to fight trafficking in human beings („Представяне на изискванията за създаване на екипи за разследване за борба с трафика на хора в страните от Югоизточна Европа”)

Водещ партньор е МВР на Словения. Декларацията за партньорство от българска страна е подадена от името на Министерството на вътрешните работи. Участие в проекта ще вземе и Главна прокуратура на Република България.
Предвидено е в реализацията на дейностите по проекта участие да вземат следните държави от Югоизточна Европа - Хърватска, Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, БЮРМ, Албания, Румъния и Молдова.
Проектът е насочен към създаване на условия за сформиране на съвместни екипи за разследване на трафика на хора посредством координация, сътрудничество и създаване на взаимно доверие.
Предвижда се изпълнението на посочените цели да бъде постигнато, чрез провеждане на пет международни семинара, като е предвидено един от семинарите бъде организиран и проведен от българската страна, в град София.
Общият индикативен бюджет на разработеното и подадено проектно предложение е на стойност 471 794 евро. Продължителността на изпълнение на проекта е 24 месеца.