МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Стандартизирано обучение за финансово разследване на организираната престъпност и тероризма

Целта на проекта е принос в борбата с изпирането на пари и конфискация на незаконно придобити активи и утвърждаване на мултидисциплинарния подход при финансовото разследване на организираната престъпност и тероризма, като се изготви Европейска модулна учебна програма за подготовка на служители от правозащитните органи.
Акцент в работата по проекта са идентифицирането и инкорпорирането на най-добрите практики в страните-членки – Белгия, България, Кипър, Германия, Испания, Ирландия, Нидерландия и Великобритания, и в страна-кандидатка – Македония, в използването и приложението на специфичните методи и техники на финансовото разследване при спазване на изискванията на съответното европейско законодателство и други международни стандарти.
Бенефициент по проекта е АМВР. Общият бюджет по проекта е 162 184,29 евро и 5% съфинансиране (8 109 евро).
Продължителността на проекта е 18 месеца.