МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Европейска полиция и човешки права

Водещ партньор по проекта е Главна дирекция „Охранителна полиция”. Ангажимент за участие са поели, Белгийската федерална полиция, Криминална полиция - провинция Баден-Вюртемберг, ФРГ и Варшавската градска полиция, Полша. От българска страна декларация за партньорство е получена от Комисията за защита от дискриминация, Български Хелзински Комитет и Центъра за изследване на демокрацията.
Общата цел на проекта е промяна на отношението сред полицейските служители, преодоляване на стереотипите и формиране ново професионално поведение и отношение към гражданите в контекста на спазване на човешките права.
Общият индикативен бюджет на разработеното и подадено проектно предложение е на стойност 184 592 евро Продължителността на изпълнение на проекта е 18 месеца..