МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Оценка на риска от организирана престъпност в България

Целта на проекта е да въведе практиката на изработване на периодични стратегически оценки на риска от организираната престъпност чрез трансфер на опит от Агенцията за борба с тежката престъпност на Великобритания, Европол и криминалните полиции на Германия и Австрия. МВР е партньор на Центъра за изследване на демокрацията по проекта, който се изпълнява от ДКИАД и ГДБОП,  АМВР участва в проекта като асоцииран партньор. Общият бюджет на проекта е 458 508,05 евро, съфинансирането е в размер на 70%.
Продължителността на проекта е 24 месеца