МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Инструмент Шенген

 


ГИП 2007

 

1. Цел 1/Мярка 1 - “Техническо оборудване за ГКПП”

 

2. Цел 1/Мярка 2/Дейност 3 - “Доставка на един 200-тонен кораб, два 60-тонни кораба, два 20-тонни кораба и шест речни кораба на ГДГП”

 

3. Цел 1/Мярка 2/Дейност 2 и Мярка 3/Дейност 2 - “Доставка на автомобили и автобуси”

 

4. Цел 1/Мярка 3/Дейност 1 - “Интегрирана система за българо-турската граница”

 

5. Цел 1/Мярка 2/Дейност 1 - “Интегрирана система “синя” граница”

 

6. Цел 6/Мярка 2 - “Разходи за управление, прилагане, мониторинг и контрол на Инструмента Шенген”

 

ГИП 2008

 

1. Цел 1/Мярка 4/Дейност 1 -  “Летателни средства”

 

2. Цел 2/Мярка 1/Дейност 1 -"Специализирани куфари за огледи на местопроизшествия "

 

3. Цел 2/Мярка 1/Дейност 1 - "Цифрови фотоапарати"

 

4. Цел 2/Мярка 1/Дейност 1 - "Мобилни лаборатории”

 

5. Цел 2/Мярка 1/Дейност 2 - "Микробуси от вида 8 + 1 и арестантски автомобили"

 

6. Цел 2/Мярка 2/Дейност 1 - “Специализирано оборудване за провеждане на съвместни полицейски операции в граничната зона”

 

7. Цел 2/Мярка 2/Дейност 2 - "Мобилни системи за радиоиздирване в клетъчни мрежи по стандарта GSM на автомобил с повишена проходимост, оборудвани с радиоприемници за измерване на напрегнатостта на електромагнитното поле"

 

8. Цел 2/Мярка 2/Дейност 2 и Дейност 3 - "Техника за проследяване и локализация"

 

9. Цел 2/Мярка 2/Дейност 3 - "Специализирано оборудване за електронно проследяване, подслушване и наблюдение"

 

10. Цел 3 /Мярка 1 - "Осигуряване на средства за хардуер и софтуер за изграждане на комуникационна мрежа за нуждите на Специален дом за временно настаняване на чужденци (нелегални мигранти) в гр. София (ГКПП Аерогара София) и в гр. Любимец /българо-турската граница/"

 

11. Цел 3 /Мярка 1 -  "Мрежово комуникационно оборудване с поддръжка на IP телефония и защита на пренасяната информация – за РГС и ГПУ по външните граници и Телефонно оборудване  за РГС и ГПУ по външните граници

 

12. Цел 3 /Мярка 2 - "Изграждане на стационарни, мобилни, преносими базови станции, софтуер, хардуер - мрежово оборудване”

 

13. Цел 4 /Мярка 1/Дейност 1 - “Доставка на технически и системни програмни средства за нуждите на развойната дейност по софтуерното изграждане  на Националната компонента (N.SIS II) за връзка с новата ШИС – SIS II: сървър за бази данни и приложения; система за управление на бази данни”

 

14. Цел 4 /Мярка 1/Дейност 3.1 - “Подобряване инфраструктурата на Главния компютърно-комуникационен център на МВР във връзка с осигуряване на условия за експлоатацията на националната компонента на N. SIS”

 

15. Цел 4 /Мярка 2/Дейност 3.1 - "Техническо оборудване за изграждане на непрекъсната високоскоростна защитена комуникация"

 


16. Цел 5 /Мярка 1 - “Реконструкция на съществуващия сграден фонд на територията на територията на Специалния дом за временно настаняване на чужденци в гр. Любимец”

 

17. Цел 5 /Мярка 2 - “Текуща поддръжка на сградите и помещенията на полицейските структури в граничната зона, вкл. подмяна на остарелите сградни инсталации”

 

18. Цел 6 /Мярка 1 - “Центрове за обучение”

 

19. Цел 6 /Мярка 2 - “Разходи за управление, прилагане, мониторинг и контрол на проектите, финансирани по ИШ (вкл. превод, транспорт, офис оборудване, компютърно оборудване, обозначаване на източника на финансиране, одит)”

 

20. Цел 7 /Мярка 1 - “Специализирано обучение по Шенген acquis” - обединена с ГИП 2009

 

21. Цел 7 /Мярка 2 - “Езиково обучение” - обединена с ГИП 2009

 

 

ГИП 2009

 

1. Цел 4/Мярка 1/Дейност 2 и Мярка 1/Дейност 3.2 - „Техническо и софтуерно изграждане на Националната компонента (N.SIS II)” и „Подобряване инфраструктурата на Главния компютърно-комуникационен център на МВР във връзка с осигуряване на условия за експлоатацията на националната компонента на N. SIS”, „Инфраструктура за РККЦ”

 

2. Цел 4/Мярка 1/Дейност 3.2 и Мярка 2/Дейност 2 - „Подобряване инфраструктурата на ГККЦ на МВР във връзка с осигуряване нва условия за експлоатацията на националната компонента на НШИС”.

 

3. Цел 4/Мярка 1/Дейност 4.2 - „Обучение по Националната компонента (N.SIS II)”

 

4. Цел 4/Мярка 2/Дейност 3.2 - „Доставка на техническо оборудване за РККЦ, инсталация, интегриране и тестване”

 

5. Цел 4/Мярка 3 - „Изграждане на съответната инфраструктура на българското бюро СИРЕНЕ и доставка на съответно хардуерно и софтуерно оборудване”

 

6. Цел 4/Мярка 3/ - „Обучение”

 

7. Цел 4/Мярка 4 - „ Изграждане на интерфейс до бюрото СИРЕНЕ”

 

8. Цел 4/Мярка 5/Дейност 1- „Доставка на програмно осигуряване и поддържане на база данни със защитни характеристики на документи за пътуване”

 

9. Цел 4/Мярка 5/Дейност 2 - „Хардуер, ускорител на търсенията (PMA) за осъществяване на обмен и автоматизирани търсения на дактилоскопни отпечатъци и следи в националните база данни на страните членки на ЕС”.