МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Проект „Цифрови и новаторски технологии за сигурност и ефективност на спасителните екипи”.

Целта на проекта DITSEF е изработване на ново поколение спасително оборудване със сензори за радиоактивност, токсични, химически вещества, експлозивни газове и горещи точки, гарантиращо безопасната и ефективна работа на екипите в сложна аварийна обстановка. В резултат от реализацията му, Областно управление “Гражданска защита” област Монтана ще бъде окомплектовано със съвременно спасително оборудване и техника.
Водещ партньор по проекта е френският консорциум Sagem Défense Sécurité, като чрез Областното си управление в Монтана, ГД „Гражданска защита” – МВР участва като партньор в проекта.