МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Проект „Научен подход в борбата с радикалния екстремизъм”.

Целта на проекта е да генерира иновативно и интегрирано познание относно фундаменталните процеси, детерминиращи прерастването на умерените възгледи и позиции в агресивно радикални. Типологизацията ще бъде базирана на информация и знания за активни през последните години радикални групировки, както и на подробен анализ на техните дейности. Тези познания ще послужат при извеждането на операционализирани и доказали своята ефективност принципи, стратегии и интервенции с цел противодействие на радикалния екстремизъм.
Изпълнители по проекта са TNO Defence, Security and Safety - Холандия; Universidade de Coimbra; Португалия, ISCA, Ирландия; Bridge129, Италия; CEIS, Франция; Rand Europe, Великобритания; FORUM, Холандия; Universiteit van Amsterdam, Холандия; FRS, Франция.
Институтът по психология на МВР е член на Надзорния комитет. Общата стойност на проекта е 3 681 260 евро, а продължителността му е 3 години.