МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Проект „Автоматична детекция на асоциално поведение в многолюдни пространства”

Проектът има за цел да оптимизира защитата на гражданите, собствеността и инфраструктурата в ЕС срещу заплахи от тероризъм, престъпления и безредици, както и превантивната детекция на потенциални заплахи за обществения ред, посредством автоматизираната детекция на анормално човешко поведение. Прилаганите понастоящем автоматизирани системи за детекция са с ограничени функционални възможности и чрез тях трудно се правят изводи за човешкото поведение.
Контекстът, в който ще се прилага системата за детекция, ще са мащабни масови мероприятия като футболни мачове, или проблемни инфраструктури като международни летища. Бенефициент по проекта е Холандия. Партньори по проекта са Института по психология, Швеция, Англия и Норвегия. Общата стойност на проекта е 4 483 794 евро.
Продължителността на проекта е 4 години.