МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Програма за управление на последиците от тероризъм и други рискове за сигурността

Проект: "Разработване на необходимите инструменти за координиране на вътрешносекторните дейности за защита на критичната инфраструктура в ситуация на многостранна терористична заплаха. Повишаване на способността за защита на ключови обекти от критичната инфраструктура на Република България"