МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Проект „Подобряване на българо-норвежкия отговор на трафика на хора”.

Основната цел на проекта е повишаване ефективността в борбата с трафика на хора и по-специално в България и Норвегия.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия в рамките на Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България.
 Партньор по проекта е Националната полиция на Норвегия. Проектът е с продължителност 24 месеца и общ бюджет 342 000 Евро (от които 15% национално съфинансиране). Проектът ще приключи до 30 април 2011 г.