МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Проект „Развитие на комуникационната инфраструктура на МВР”.

Целта на проекта е изграждане и развитие на нова телекомуникационна инфраструктура на МВР, базирана на съвременни цифрови технологии, насочени към предоставяне на широка гама от услуги за министерството. Предвижда се цялостна модернизация на мрежата, подобряване на качеството, както и разширяване на обхвата на предлаганите услуги в дългосрочен план с крайна цел - пълна цифровизация.
Общият бюджет на проекта е 5 885 882 млн. евро.
Продължителността на проекта е 3 години.