МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Програма на ЕС HERCULE II Grant Programme

Проект "Противодействие на престъпления, свързани с разпространение на тютюневи изделия без бандерол, с фалшив и/или чужда търговска марка"