МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Тематична програма на ЕК за сътрудничество с трети страни в областта на миграцията и убежището

Проект „Създаване на капацитет за обучение и анализ по въпроси на миграцията в Молдова и Грузия (проект GOVAC)”. 

Целта на проекта е създаване на траен механизъм, който да осигури институционализиран капацитет за обучение в областта на управление на миграцията и убежището в Грузия и Молдова, чрез развитие на сътрудничеството и партньорството между правителствените структури и университетите.
Проектът се реализира от Международния център за развитие на миграционната политика и Датския съвет за бежанците и  партньори Финландската имиграционна служба, холандската Служба за имиграция и натурализация, Министерство на вътрешните работи и администрацията на Полша, португалската Служба за чужденци и граници и Министерство на вътрешните работи на Словакия. Като асоциирани партньори в проекта участват Съвета на Европа, Хагския университет за приложни науки, Министерство на вътрешните работи на Република Чехия, Министерство на вътрешните работи на Финландия, Федерален офис по миграционните въпроси на Швейцария, Министерство на вътрешните работи и Министерство на външните работи на Р България. 
Българското министерство на вътрешните работи участва чрез предоставяне на експретна помощ в областта на граничното управление.
Проектът е с бюджет 980 800 евро и продължителност 26 месеца, като изпълнението стартира на 01.01.2011г.