МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни ситуации в трансграничния регион на река Дунав”

Водещ партньор е Генералния инспекторат за извънредни ситуации – Румъния.
От българска страна в проекта участва Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. Предвижда се доставка на шест броя противопожарни автомобили - среден клас, три броя специални моторни превозни средства за изтегляне и мобилна лаборатория на индикативна стойност 1 999 990 евро.
Основната цел на проекта е подбряване на подготовката и интервенцията наблюдението и смекчаване на последствията при извънредни ситуации, както и борба със замърссяването на околната среда в реиона. Създаване на интегрирана система за превенция на бедствия, причинени от градушки в граничния район Долж-Видин и нейното разширение по българо-румънската граница.
Проектът предвижда и изпълнение на дейности по изработване на съвместни процедури, провеждане на съвместни обучения, курсове, работни срещи, обмяна на опит и т.н. Индикативната стойност на посочените мерки е 398 948,34 евро.
Общият бюджет на дейностите, в които ще участва ГДПБЗН е 2 398 938,34 евро.
Продължителност на проекта 36 месеца