МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Проект „Подобряване на оперативно – техническите възможности за реакция при извънредни ситуации в граничния район Гюргево – Русе”

Водещ партньор е ОДМВР – Русе. Проектът се осъществява съвместно с Окръжния инспекторат за съвместни ситуации - Гюргево, при Генералния инспекторат за спешни ситуации на Министерство на вътрешните работи и администрацията на Румъния.
Основна цел на проекта е повишаване на ефективността на действията на отговорните публични органи за реагиране при извънредни ситуации в Еврорегиона Русе - Гюргево-  нуждата за ефективна и бърза намеса на оперативните екипи се поражда от бурното развитие на строителството и бизнеса в трансграничния район Гюргево - Русе и поради тях повишеният брой коли и хора в района.
Основните дейности, които ще се извършват по проекта са свързани с доставка на пет броя противопожарни автомобила, един брой противопожарна стълба, един брой микробус за транспортиране на хора и един командно - щабен автомобил.
Общата стойност на дейностите по проекта е 3 406 559 евро.
Продължителност на проекта 21 месеца.