МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа" 2007-2013

Проект "Съвместна оценка на риска от бедствия и готовността на Дунавския макрорегион"