МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

  •  Проект "Изграждане на система за информационно обслужване в учебния процес на МВР"