МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Проект “Укрепване на институционалния капацитет на бюрото СИРЕНЕ-България”

Целта на проекта е укрепване на административния капацитет на бюрото СИРЕНЕ България – изграждане на вътрешна структура, създаване на процедури за работа, обучение на служителите.
Предвижда се изграждане на национална издирвателна система, подготвена за включване към ШИС 2 към януари 2011г. Чрез семинари и обмен на експертно мнение се цели създаване на работещо Бюро СИРЕНЕ, с компетентни и опитни служители, както и изграждането на адекватна национална система за връзка с ШИС.
Продължителността на проекта първоначално е за срок 2 години и в последствие удължен с още една година. Бенефициенти от страна на МВР са ДМОС, ИКТ, ДКИС, а от холандска страна – СИРЕНЕ Холандия.
Бюджетът на проекта 325 000евро.