МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Програма МАТРА на правителството на Кралство Холандия

1. Проект “Укрепване на институционалния капацитет на бюрото СИРЕНЕ-България” 

2. Проект “Трафик на хора в България и Холандия – съвместни усилия за противодействие” - Националната комисия за борба с трафика на хора и МВР

3. Проект “Подобряване на регистъра на МПС в България”-отд. “Пътна полиция”

4. Проект „Въвеждане на АИС за регистрация на огнестрелни оръжия, боеприпаси и общоопасни средства- Верона”