МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Проект „Социално компетентни полицейски служители в близост до обществото”.

Целта на проекта е развитие на социалната компетентност на полицейските служители от МВР и заетите в частно охранителната дейност чрез адаптиране на иновативна методика и създаване на центрове за обучение в страната.
Продължителността на проекта е 24 месеца и се изпълнява в партньорство между Институт по психология - МВР - водеща организация, RPIC-VIP - обучителна организация от Чехия, Rustu Police College - полицейско училище, гр. Измир, Турция, “Д&Д Груп”ООД - българска консултантска компания, специализирана в обучения за развитие на социални умения и “Кратус” ЕООД - охранителна фирма от България.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа (75%) на Европейската програма „Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи” с общ бюджет 290 017 евро и 25% съфинансиране от МВР.