МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Секторна програма Леонардо Да Винчи

1. Проект „Социално компетентни полицейски служители в близост до обществото”.

2. Проект „Съвременна система за управление на полицейските звена - ефективна полиция”.

3. Проект "Стандартизиране инструментите за оценка на рисковете от домашно насилие и разширяване на компетентността на европейските полицаи"

4. "Разбиране и проучване на причините за възникване на пожари"

5. "Как службите за безопасност работят с деца"