МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Проект „Усъвършенстване на поведението след земетресение на населението живеещо в градски зони с висок сеизмичен риск”

Водещ партньор по проекта е Главният инспекторат за извънредни ситуации на Румъния, а асоциирани партньори са Главна дирекция „Гражданска защита” – МВР на Република България и Дирекция „Национална защита и спасяване” - Република Хърватия.
Целта на проекта е да бъде направена оценка на подготвеността на населението при възникване на земетресение и да бъде изготвен набор от основни правила за спазване от страна на населението при земетресение до пристигане на място на спасителните екипи; да се постигне по-високо ниво на подготвеност и информираност на населението за справяне с последиците от земетресение, чрез което да се увеличи процента на оцелелите след земетресение.
Общата стойност на дейностите, които ще бъдат реализирани от страна на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР е 84 000 евро.