МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Дунавска стратегия, Област "Сигурност", Техническа помощ

1. Върховенство на закона: Прилагане на цялостен и интегриран подход в превенцията  и борбата с корупцията в Дунавския регион

2. Грантово споразумение CCI#2011CE160AT098