МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Трансгранично сътрудничество България - Турция

Проект "Трансгранично сътрудничество при промишлени аварии"