МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Повишаване капацитета на полицейските служители

Проектът следва две цели – първата е да се обучат полицейските служители в спазване на човешките права в съответствие с европейското законодателство. Дейностите включват обучение на обучители в полицейските училища, внедряване на стратегии за човешки права в учебните програми на полицейските школи, създаване на съвместни работни групи. Втората цел е специализирано полицейско обучение на служители от МВР, извършващи охраната на обществения ред в населени места чрез проектиране,  изграждане и оборудване на тактически полигон-симулатор на градска среда и инфраструктура. Увеличаване на учебното съдържание включващо реални тактически действия отработвани от обучаемите. Партньори по проекта са Министерство на вътрешните работи /АМВР, ГДОП/, Министерство на правосъдието и съответните органи от швейцарска страна.
Изпълнението на проектното предложение ще бъде финансирано с 1 278 000 CHF от швейцарска страна, а съфинансирането от българска страна е 15% или 225 530 CHF.
Продължителността на проекта е 2 години.